"broad brush" — Słownik kolokacji angielskich

broad brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroka szczotka
  1. broad przymiotnik + brush rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I can't paint everyone with the same broad brush.

    Podobne kolokacje: