"bring to one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierać czyjś oczy
  1. bring czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I thought my question brought something strange to his eyes.

    Podobne kolokacje:

podobne do "bring to one's eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bring to one's eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik