"briefly released" — Słownik kolokacji angielskich

briefly released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokrótce zwolnić
  1. release czasownik + briefly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    There he converted to Islam and was briefly released.

powered by  eTutor logo