"book translates" — Słownik kolokacji angielskich

book translates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka tłumaczy
  1. book rzeczownik + translate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The comic book has been re-printed several times, and also translated in multiple languages.

    Podobne kolokacje: