"book presented" — Słownik kolokacji angielskich

book presented kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is presented
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka przedstawiła
  1. present czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The new book will be presented at a reception on the 28th of July, 2010.

    Podobne kolokacje: