"book is presented" — Słownik kolokacji angielskich

book is presented kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka zostanie zaprezentowana
  1. present czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The new book will be presented at a reception on the 28th of July, 2010.

    Podobne kolokacje: