"book chain" — Słownik kolokacji angielskich

book chain kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łańcuch książki
  1. book rzeczownik + chain rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And the book chains boomed - a trend that is expected to continue, at least in the near future.

    Podobne kolokacje: