"blink away" — Słownik kolokacji angielskich

blink away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mrugnij daleko
  1. blink czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    Then the shot blinked away, and the anchor's face filled the screen.

powered by  eTutor logo