PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"blink away" — Słownik kolokacji angielskich

blink away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mrugnij daleko
  1. blink czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    Then the shot blinked away, and the anchor's face filled the screen.