"blink twice" — Słownik kolokacji angielskich

blink twice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mrugnij dwa razy
  1. blink czasownik + twice przysłówek
    Silna kolokacja

    He blinked once or twice, and was suddenly back in his body.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo