"blink once" — Słownik kolokacji angielskich

blink once kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mrugnij raz
  1. blink czasownik + once przysłówek
    Silna kolokacja

    He blinked once or twice, and was suddenly back in his body.

powered by  eTutor logo