"blink rapidly" — Słownik kolokacji angielskich

blink rapidly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mrugnij szybko
  1. blink czasownik + rapidly przysłówek
    Silna kolokacja

    He blinked rapidly, as if his eyes hurt, and picked up the phone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo