"blink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blink czasownik

blink + rzeczownik
Kolokacji: 6
blink one's eyes • blink times • blink back tears • blink one's lights • blink sweat • ...
blink + przyimek
Kolokacji: 22
blink at • blink out • blink up • blink in • blink off • ...
blink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
blink rapidly • blink once • blink twice • blink slowly • blink hard • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. blink rapidly = mrugnij szybko blink rapidly
2. blink once = mrugnij raz blink once
3. blink twice = mrugnij dwa razy blink twice
4. blink slowly = mrugnij wolno blink slowly
5. blink hard = mrugnij mocno blink hard

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.