"blink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blink czasownik

blink + rzeczownik
Kolokacji: 6
blink one's eyes • blink times • blink back tears • blink one's lights • blink sweat • ...
blink + przyimek
Kolokacji: 22
blink at • blink out • blink up • blink in • blink off • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. blink at = nie dostrzeż blink at
2. blink in = mrugać w blink in
3. blink out = mrugnij na zewnątrz blink out
4. blink with = mrugać z blink with
5. blink up = mrugnij w górę blink up
6. blink from = mrugać z blink from
7. blink on = mrugać na blink on
8. blink into = mrugać do blink into
9. blink against = mrugać przeciwko blink against
10. blink to = mrugać aby blink to
11. blink for = mrugać dla blink for
12. blink off = mrugnięcie daleko blink off
13. blink through = mrugnij całkowicie blink through
blink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
blink rapidly • blink once • blink twice • blink slowly • blink hard • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.