"blink out" — Słownik kolokacji angielskich

blink out kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mrugnij na zewnątrz
  1. blink czasownik + out particle
    Silna kolokacja

    I was thinking the light wasn't significant when it suddenly blinked out.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo