"blink in" — Słownik kolokacji angielskich

blink in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mrugać w
  1. blink czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    She looked up at him and he blinked in surprise.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo