"begin a time" — Słownik kolokacji angielskich

begin a time kolokacja
Popularniejsza odmiana: begin time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij czas
  1. begin czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He began spending time with the older group on the street.

    Podobne kolokacje: