"begin time" — Słownik kolokacji angielskich

begin time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij czas
  1. begin czasownik + time rzeczownik
    Silna kolokacja

    He began spending time with the older group on the street.

    Podobne kolokacje: