"before drinking" — Słownik kolokacji angielskich

before drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przed piciem
  1. before przyimek + drinking rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She took the glass from him and wiped it with a handkerchief before drinking.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo