"beautiful way" — Słownik kolokacji angielskich

beautiful way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piękna droga
  1. beautiful przymiotnik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He touched our lives in many kind and beautiful ways.

    Podobne kolokacje: