ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"bar the way" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bar the way" po angielsku

idiom
  1. zagradzać komuś drogę
    He can't leave the room - you have to bar his path if he tries. (On nie może wyjść z tego pokoju - musisz zagrodzić mu drogę, jeśli spróbuje.)

"bar the way" — Słownik kolokacji angielskich

bar the way kolokacja
Popularniejsza odmiana: bar one's way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z wyjątkiem drogi
  1. bar czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As a familiar figure at court, he knew they wouldn't bar his way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo