"available sport" — Słownik kolokacji angielskich

available sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostępny sport
  1. available przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    St George's College has a large number of sports available.

powered by  eTutor logo