"available" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

available przymiotnik

available + rzeczownik
Kolokacji: 279
available resource • available option • available data • available evidence • available technology • available material • available seat • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 78
6. available material = dostępny materiał available material
7. available technology = dostępna technologia available technology
8. available seat = wolne miejsce available seat
9. available source = dostępne źródło available source
10. available tool = dostępne narzędzie available tool
11. available space = dostępna przestrzeń available space
12. available fund = dostępny fundusz available fund
14. available land = dostępna powierzchnia available land
15. available product = dostępny produkt available product
16. available program = dostępny program available program
17. available version = dostępna wersja available version
18. available money = dostępne pieniądze available money
19. available time = dostępny czas available time
20. available power = dostępna moc available power
21. available opportunity = dostępna możliwość available opportunity
22. Available day = Dostępny dzień Available day
25. Available hour = Dostępna godzina Available hour
26. available treatment = dostępne traktowanie available treatment
27. available mean = dostępny oznaczać available mean
28. available education handout = dostępny prospekt edukacyjny available education handout
29. available water = dostępna woda available water
30. available job = dostępna praca available job
31. available food = dostępne jedzenie available food
32. available channel = dostępny kanał available channel
33. available feature = dostępna cecha available feature
34. available book = dostępna książka available book
35. available room = dostępny pokój available room
36. available record = dostępny rekord available record
37. available method = dostępna metoda available method
38. available system = dostępny system available system
39. available force = dostępna siła available force
40. available player = dostępny gracz available player
41. available supply = dostępny zapas available supply
42. available monograph = dostępna monografia available monograph
43. available software = dostępne oprogramowanie available software
44. available figure = dostępna figura available figure
45. available choice = dostępny wybór available choice
46. available energy = dostępna energia available energy
47. available equipment = dostępne wyposażenie available equipment
48. available weapon = dostępna broń available weapon
49. available model = dostępny model available model
50. available site = wolne miejsce available site
51. available unit = dostępna jednostka available unit
52. available game = dostępna gra available game
53. available man = dostępny człowiek available man
54. available light = światło naturalne available light
55. available activity = dostępna działalność available activity
56. available number = dostępna liczba available number
57. available engine = dostępny silnik available engine
58. available drug = dostępny lek available drug
59. available alternative = dostępna alternatywa available alternative
60. available bandwidth = dostępna szerokość pasma available bandwidth
61. available document = dostępny dokument available document
62. available place = wolne miejsce available place
63. available item = dostępna rzecz available item
64. available statistics = dostępna statystyka available statistics
65. available album = dostępny album available album
66. available type = dostępny typ available type
67. available computer = dostępny komputer available computer
68. available surface = wolna powierzchnia available surface
69. available rate = dostępna stawka available rate
70. available amount = dostępna suma available amount
71. available form = dostępna forma available form
72. available cash = dostępna gotówka available cash
73. available recording = dostępne nagrywanie available recording
75. available position = dostępna pozycja available position
76. available credit = dostępny kredyt available credit
77. available remedy = dostępne lekarstwo available remedy
78. available slot = dostępny otwór available slot
czasownik + available
Kolokacji: 4
make available • become available • remain available • come available
przysłówek + available
Kolokacji: 69
readily available • widely available • commercially available • freely available • publicly available • easily available • ...
available + przyimek
Kolokacji: 45
available via • available at • available through • available throughout • available until • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.