"available choice" — Słownik kolokacji angielskich

available choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostępny wybór
  1. available przymiotnik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He makes it sound as though those are the only two choices available in this great city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo