PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"authority questions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pytania władzy
  1. authority rzeczownik + question czasownik
    Zwykła kolokacja

    Other religious authorities understand the choice, but still question it.