"at the books" — Słownik kolokacji angielskich

at the books kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy książkach
  1. at przyimek + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He looked at the book on the bed, then back to her.

    Podobne kolokacje: