"at the book" — Słownik kolokacji angielskich

at the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy książce
  1. at przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He looked at the book on the bed, then back to her.

    Podobne kolokacje: