"at Google Books" — Słownik kolokacji angielskich

at Google Books kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy Google Książki
  1. at przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He looked at the book on the bed, then back to her.

    Podobne kolokacje:

podobne do "at Google Books" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "at Google Books" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
Google Play Books = Google Editions (księgarnia internetowa z e-bookami)