"architectural setting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): architektoniczne ustawienie
  1. architectural przymiotnik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Public buildings of the first half of the 20th century often provided an architectural setting for sculpture, especially in relief.

powered by  eTutor logo