Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"architectural feature" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): architektoniczna cecha
  1. architectural przymiotnik + feature rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The architectural features may be clearly seen in all parts of the building.

powered by  eTutor logo