"appropriate choice" — Słownik kolokacji angielskich

appropriate choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedni wybór
  1. appropriate przymiotnik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Doctors and nurses must be given an appropriate choice as well.

powered by  eTutor logo