"annual spending" — Słownik kolokacji angielskich

annual spending kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doroczne wydatki
  1. annual przymiotnik + spending rzeczownik
    Silna kolokacja

    That may seem like a lot, but it is only 0.15 percent of annual federal spending.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo