"allow one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

allow one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwalać czyjś oczy
  1. allow czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    Time slowed, and for a moment he allowed his eyes to close.

    Podobne kolokacje: