"against drinking" — Słownik kolokacji angielskich

against drinking kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeciwko piciu
  1. against przyimek + drinking rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For a 138-year-old department, the prohibition against drinking came relatively recently.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo