"advise officials" — Słownik kolokacji angielskich

advise officials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poradź urzędnikom
  1. advise czasownik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "There are almost no limits now," said an economist who advises top officials.