"adopt ways" — Słownik kolokacji angielskich

adopt ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjmij drogi
  1. adopt czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    Individual countries, adopted western ways of trading second-hand clothing to local conditions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo