PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address one's needs" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: address the needs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres czyjś potrzeby
  1. address czasownik + need rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Are we doing enough to address the needs of the students in the middle range?