TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"suit one's needs" — Słownik kolokacji angielskich

suit one's needs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiadać czyjś potrzeby
  1. suit czasownik + need rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'm also going to talk about how we change our economy to suit the needs of people.