PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"address the needs" — Słownik kolokacji angielskich

address the needs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zajmij się potrzebami
  1. address czasownik + need rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Are we doing enough to address the needs of the students in the middle range?