TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"address one's need" — Słownik kolokacji angielskich

address one's need kolokacja
Popularniejsza odmiana: address the needs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres czyjś potrzeba
  1. address czasownik + need rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Are we doing enough to address the needs of the students in the middle range?