PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"address needs" — Słownik kolokacji angielskich

address needs kolokacja
Popularniejsza odmiana: address the needs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adres potrzebuje
  1. address czasownik + need rzeczownik
    Silna kolokacja

    Are we doing enough to address the needs of the students in the middle range?