"address meetings" — Słownik kolokacji angielskich

address meetings kolokacja
Popularniejsza odmiana: address a meeting
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spotkania adresu
  1. address czasownik + meeting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The latter was the first woman to address a public meeting in Britain.

podobne do "address meetings" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "address meetings" po angielsku

inne
rzeczownik