"include meetings" — Słownik kolokacji angielskich

include meetings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj spotkania
  1. include czasownik + meeting rzeczownik
    Silna kolokacja

    His public agenda last week included meetings with Congressional leaders to discuss the budget.

powered by  eTutor logo