BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"absolutely different" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie inny
  1. absolutely przysłówek + different przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Computers is an absolutely different case, it's information in its purity.

powered by  eTutor logo