"absolute authority" — Słownik kolokacji angielskich

absolute authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): absolutna władza
  1. absolute przymiotnik + authority rzeczownik
    Silna kolokacja

    Now, there are many - again, we don't - no one that I've run across sounds to me like they're an absolute authority.

powered by  eTutor logo