"about several books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: about the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o kilku książkach
  1. about przyimek + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    Want to tell the world about a book you've read?

    Podobne kolokacje: