"about the book" — Słownik kolokacji angielskich

about the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o książce
  1. about przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Want to tell the world about a book you've read?

    Podobne kolokacje: