"about one's books" — Słownik kolokacji angielskich

about one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: about the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś książki
  1. about przyimek + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Want to tell the world about a book you've read?

    Podobne kolokacje: