"about one's book" — Słownik kolokacji angielskich

about one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: about the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś książka
  1. about przyimek + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Want to tell the world about a book you've read?

    Podobne kolokacje: