"about image" — Słownik kolokacji angielskich

about image kolokacja
Popularniejsza odmiana: about one's image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o obrazie
  1. about przyimek + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I did think about other images, but they just didn't feel right.

    Podobne kolokacje: