"about one's image" — Słownik kolokacji angielskich

about one's image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): około czyjś obraz
  1. about przyimek + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I did think about other images, but they just didn't feel right.

    Podobne kolokacje: